Close

Police

THANA NAME

 1. AKRABAD
 2. ATRAULI
 3. BANNA DEVI
 4. BARLA
 5. CHANDOUS
 6. CHHARRA
 7. CIVIL LINES
 8. DANDON
 9. DELHI GATE
 10. GANGIRI
 11. GABHANA
 12. GANDHI PARK
 13. GONDA
 14. HARDUAGANJ
 15. IGLASH
 16. JAWAN
 17. KHAIR
 18. KOTWALI
 19. KWARSI
 20. LODHA
 21. MANDRAK
 22. PALI MUKIMPUR
 23. PISAWAN
 24. SASANI GATE
 25. TAPPAL
 26. VIJAYGARH
 27. MAHILA THANA
 28. GODHA
 29. RORAWAR
 30. MAHUA KHEDA